Logopedie

Logopedie Schoten

Logopedie

Annelies Van Loo

Niet iedere kind kan zich even goed talig uitdrukken. Ouders herkennen dit vaak al bij hun peuter of kleuter. Het is van groot belang de ouders van deze jonge kinderen verder te helpen om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden. Hoe jonger het kind hoe meer we inzetten op ouder-kindbegeleiding. Op lagere schoolleeftijd kan niet ieder kind even vlot rekenen, schrijven en/of lezen. Vooral in vergelijking met leeftijdsgenootjes valt dit op. De ouders en/of directe omgeving hebben dan veelal specifieke vragen. Met een grondig onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van het kind wordt vaak de eerste stap gezet. Op basis van dergelijk onderzoek wordt een advies geformuleerd. Dit kan een advies tot behandeling zijn maar ook een advies tot opvolging van de spontane evolutie.


Ook volwassenen zijn meer dan welkom. Spraaktherapie, articulatie, spraakstoornissen na afasie zijn jammer genoeg veelvorkomende problemen. Graag ga ik samen met u aan de slag om dit probleem aan te pakken. 

Spraakstoornissen

Over mij

Ik ben Annelies Van Loo en ik ben logopediste van opleiding. Na enkele jaren te werken als audiologe heb ik de overstap gemaakt naar logopedie. Sinds kort werk ik bij CogniMotori. Je kan terecht bij mij voor volgende zaken.  • Leerstoornissen

  • Taalstoornissen

  • Problemen met articulatie (fonetisch/fonologisch)

  • Taaltherapie na afasie

Tarieven

Ik werk met volgende tarieven, vastgesteld door het RIZIV  • Therapielezen: €26,50 waarvan €21 terugbetaald

  • 1 uur Logopedie:  €53,22 waarvan €42,22 terugbetaald

  • Logopedisch onderzoek: 164,15€ waarvan 126,65€ terugbetaald

  • Intake: €26,50